PRESS RELEASE 2 June 2020

Breaks Finland closes investment round accelerated by coronavirus

A number of renowned Finnish private investors are investing in a startup, which provides creative Breaks to help client organization employees feel well and do well. Participants in Breaks are empowered to do their jobs with more courage and creativity – individually and together. Demand has been increased by the pandemic.
Breaks Finland raised EUR 140 000 in seed funding from a number of private investors, including Julia Jouhki, Markus Kallio, Jesse Maula and Niko Frilander.

“I am happy to be part of a venture, which empowers individuals to feel well and do well in ways which benefit the entire organization. I like how Breaks Finland treats people holistically, rather than unnecessarily compartmentalizing different aspects of life according to an externally imposed framework” says Julia Jouhki.

The round was opened at the end of 2019 and closed in the middle of the coronavirus pandemic. After initial worries, it turned out that the pandemic did not stop the round as the sales of Breaks took off. The startup swiftly started delivering Breaks digitally and was thus able to provide exactly what people in quarantine needed. Scattered and isolated employees in client companies are encouraged to interact with each other to strengthen community. At the same time, their creativity and courage to think and act in new ways are enhanced. Flexibility and the ability to remain operational are important for any organization and crucial for an organization going through major, disruptive changes.

“The business idea of the company is clear and its approach to developing people’s abilities is fresh. Their open-minded attitude and novel approach reminds me of the early days of my involvement in founding Idean. Breaks also has strong potential to reach international markets. This is evident to me as a number of people are already participating in Breaks in English every week all over the world” ponders Markus Kallio.

Breaks was founded in 2017 as the founders Jaana Komscha-Härkönen and Mikko Kierikki were discussing how artists and other professionals in the creative industries might be able to help companies renew themselves and be more successful. Komscha -Härkönen enjoys singing and Kierikki is a musician and music pedagogue. As they found more research data and scientific articles to support their vision, their plans became more specific and they established the company.

“Our rapidly changing world requires people to be creative, to have courage and it puts great strains on their sense of community. As old ways of working and traditional roles are no longer working, new ways of thinking and acting are needed. Winners learn when and how to break stale processes and make space for new thinking, innovation and empathy. They learn to be strong swimmers instead of simply floating with the stream” CEO Komscha-Härkönen notes and concludes: “We ourselves were suddenly expected to demonstrate increased courage and creativity when the pandemic struck. We had no previous experience of managing an investment round, but fortunately, we had a large network of experienced people supporting us and they will help us continue to grow in the future, as well.”

The evolution and growth of Breaks Finland is being supported by its new owners and an Advisory Board of experienced business people, whose collective know-how will ensure effective development of the service portfolio, marketing and sales.

More information:

CEO Jaana Komscha-Härkönen
tel. +358 50 333 5675
jaana@breaks.fi
www.breaks.fi

Breaks Finland Ltd helps client organization employees feel well and do their work more fearlessly and creatively – both individually and collectively. Participants engage either face to face or online in Breaks, which provide creative exercises to activate them. They learn to actively break their inhibitions and to think and act in new ways outside their comfort zone. As participants do this increasingly independently, they become more capable of managing frequent changes in their lives. Their daily wellbeing is improved and resilience strengthened. Each such person is thus also an increasingly valuable resource for their employer – both as an individual and as a team member. Breaks Finland is unique in how it has structured its business like a service platform. It injects unconventional methods of creative industries into strictly goal-oriented business operations.

TIEDOTE 5.8.2020

Reidar Wasenius on Breaks Finlandin uusi CCO

Kokenut liiketoiminnan kehittäjä ja viestinnän ammattilainen Reidar Wasenius (53) aloittaa tehtävänimikkeellä Chief Creative Officer (CCO) Breaks Finlandissa 3. elokuuta 2020. Hänen päätehtäviään ovat markkinointiviestintä, brändikehitys ja liiketoiminnan kehittäminen.

Wasenius tulee Breaks Finlandiin Soprano Oyj:stä, jossa hän toimi koulutuslähettiläänä kansainvälisen koulutusviennin parissa. Sitä ennen hän oli Finnish Business Angels Networkin (FiBAN) toimitusjohtaja. Aiemmin hän vastasi Samsung Electronics Corporationin Suomen markkinoinnista ja työskenteli Nokian liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen viestinnän parissa. Wasenius on työskennellyt useissa media- ja viestintätehtävissä vuodesta 1979 sekä opetus- ja koulutusalalla vuodesta 1984.

Breaks Finland kasvattaa toimintaansa. Se keräsi vastikään EUR 140 000 siemenrahoituksen joukolta suomalaisia yksityissijoittajia. Tämä tapahtui keväällä 2020, koronaviruksen aiheuttaman pandemian ansiosta – ei siitä huolimatta.

“Tuntuu hyvältä hyväksyä kutsu liittyä tiimiin, joka tekee todella lujasti töitä ja jolla on tukenaan vahvat sijoittajat ja upeat neuvonantajat. Yksi monista vakuuttavista tosiseikoista oli se, että tiimi itsekin elää kuten opettaa. Toiminnan rohkeus ja luovuus tuo esiin parhaat puoleni. Mitä muuta voisikaan toivoa – missä tahansa vaiheessa urallaan? Olemme dramaattisesti muuttamassa sitä, miten edistykselliset organisaatiot mahdollistavat sen että heidän ihmisensä sekä voivat hyvin että onnistuvat työssään. Uuden liiketoiminnan rakentaminen tällä saralla on haastavaa. Siksi nautimme siitä.” Reidar Wasenius korostaa.

Kun liiketoiminnan muutosvauhti jähmettää pelottavan monen ihmisen ja organisaatiot tuntumaan jähmeiltä, Breaks Finland tarjoaa ratkaisuja kasvaviin tarpeisiin. Etenkin kun työntekijät ovat yhä eristyneempiä, menestyvät organisaatiot aktivoivat ihmisiä – yhdessä kollegoidensa kanssa – osallistumaan tarkoin valittuihin ja luovien ammattilaisten ohjaamiin Breikkeihin.

Kun ihmiset yhtäkkiä sysätään odottamattomiin työoloihin, he tarvitsevat aktiviteetteja, jotka auttavat heitä löytämään uusia näkökulmia ja vapautumaan vanhojen tapojen kahleista. Kun markkinat muuttuvat työntekijöiden halu ja kyky muuttaa tapojaan ratkaisevat sen katoaako, pysyykö hengissä vai menestyykö heidän organisaationsa.

“Neuvonantajana Reidarin kokemus liiketoiminnan kehittäjänä ja hänen laajat verkostonsa osoittautuivat meille arvokkaiksi. Osana ydintiimiä pääsemme hyötymään myös hänen vaikuttavasta valikoimastaan hyödyllisiä taitoja, joustavuudestaan ja innostaan auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja onnistumaan työssään. Reidarin ainutlaatuinen yhdistelmä luovuutta ja terävää liiketoiminnan realismia tekevät hänestä täydellisesti sopivan tiimiimme kun kehitämme toimintaamme vahvasti kasvavassa bisneksessä” toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen toteaa.

Lisätietoja:

CEO Jaana Komscha-Härkönen
puh. +358 50 333 5675
jaana@breaks.fi

CCO Reidar Wasenius
puh. +358 400 432 100
reidar@breaks.fi

Kuvia joita voi käyttää:
Breaks Finland Reidar Wasenius

Breaks Finland Oy auttaa asiakasorganisaatioidensa työntekijöitä jaksamaan ja onnistumaan työssään voimaannuttavien Breikkien avulla. He kasvattavat rohkeuttaan, kehittävät luovuuttaan ja vahvistavat yhteisöllisyyttään kollegoidensa kanssa. Heidät osallistetaan vuorovaikutteisiin harjoituksiin kasvokkain tai verkon välityksellä. He oppivat murtamaan estojaan ja toimimaan uusin tavoin rajallisen mukavuusalueensa ulkopuolella.

Kun osallistujat tekevät tätä yhä itsenäisemmin he hallitsevat arkensa toistuvia muutoksia yhä kyvykkäämmin. Heidän päivittäinen hyvinvointinsa paranee ja resilienssinsä vahvistuu. Henkilö on siten yhä arvokkaampi tiiminsä jäsen.

Breaks Finland liiketoiminta on muotoiltu ainutlaatuiseksi palvelualustaksi. Epätavalliseksi yrityksen tekee järjestelmällinen tapa, jolla se auttaa tiukan tavoitehakuista liiketoimintaa tekeviä organisaatioita hyödyntämään luovien alojen menetelmiä.

PRESS RELEASE 5 August 2020

Reidar Wasenius joins Breaks Finland as CCO

Experienced business developer and communicator Reidar Wasenius (53) is the Chief Creative Officer (CCO) of Breaks Finland as of 3 August 2020. His main responsibilities include marketing communications, brand-building and business development.

Wasenius comes to Breaks Finland from Soprano Plc, where he worked as a Learning Ambassador in international education export. Before that, he was the Managing Director of the Finnish Business Angels Network (FiBAN). Earlier, he was responsible for the marketing of Samsung Electronics Corporation in Finland and worked with business development and international communications at Nokia Corporation. Wasenius has worked in several positions in media and in communications since 1979 and in education and training since 1984.

Breaks Finland is expanding its operations. It recently raised EUR 140 000 in seed funding from a number of Finnish private investors. This happened during the spring of 2020, thanks to the coronavirus pandemic – not despite it.

“It feels good to accept the invitation to join a hard-working team with the backing of strong investors and awesome advisors. One of many convincing facts was that the team itself practices what it teaches. The courage and creativity of its operations brings out the best in me. What more can anyone wish for at any stage in one’s career? We are dramatically changing how people in forward-thinking organizations enable their people to feel well and do well. Building a new business in this area is very hard. That is why we enjoy it.”

As the pace of change of business paralyses a frightening portion of individuals and makes organizations seem sluggish, Breaks Finland offers solutions to growing needs. Especially when employees are more isolated, successful organizations engage their people, together with their colleagues, in carefully selected activities led by creative professionals.

As people are suddenly pushed into unexpected working conditions, they need activities that help them find new perspectives and break free from old habits. As markets also change, the willingness and ability of employees to adopt new ways to think and act decide whether their organization dies, survives or thrives.

“As an Advisor, Reidar’s business development experience and extensive networks proved to be valuable to us. As a core team member, we will also greatly benefit from his impressive range of useful skills, flexibility and enthusiasm to help people feel well and do well at work. Reidar’s unique combination of creativity and sharp business realism make him a perfect match to our team as we develop our operations in a strongly growing business” CEO Jaana Komscha-Härkönen notes.

More information:

CEO Jaana Komscha-Härkönen
tel. +358 50 333 5675
jaana@Breaks.fiCCO

Reidar Wasenius
tel. +358 400 432 100
reidar@Breaks.fi

Photos:
Breaks Finland Reidar Wasenius

Breaks Finland Ltd helps client organization employees feel well and do well at work with empowering Breaks. They build their #courage, develop their #creativity and strengthen their #community together with their colleagues.

Participants are engaged in interactive exercises face to face or online. They learn to actively break unnecessary inhibitions and act in new ways outside their limited comfort zone. As participants do this independently, they become more capable of managing frequent changes in their lives. Their daily wellbeing is improved and resilience strengthened. A person is thus an increasingly valuable team member.

Breaks Finland is unique in how it has structured its business like a service platform. What makes the company different is how it systematically helps strictly goal-oriented businesses utilize techniques from creative industries.

INVITATION

Artists in Organizations (AIO) welcomes you to the webinar

Chaos competences in organizations

– Preparing for the unknown | Please register by 27 August
Covid-19 changed our world dramatically. How can organizations foresee such disruptions in the future, prepare for the unknown and thrive?
The AIO network wanted to understand the new needs of organizations and therefore organized an enquiry, to interview 13 organizations in Finland and Denmark about their pains and needs in times of Covid-19.

The findings of this study helps you gain new insights about rising needs regarding management, creative competences and future thinking. The webinar also provides an excellent opportunity to exchange thoughts with other business leaders, artists and professionals from various fields.

The webinar is free, open to everyone and streamed using Zoom. It is hosted by Reidar Wasenius and Jaana Komscha-Härkönen from Breaks Finland and organised in cooperation with Artbizz (DK) and Taike – the Arts Promotion Centre Finland.

Warmly welcome!

Jaana Komscha-Härkönen, CEO
Breaks Finland

The Artists in Organisations (AIO) Nordic Network is a platform for artists, mediators, researchers and activists that work in the field of arts in a crossover collaboration with business and societal development. The purpose is to connect Nordic peers around the topic, learn from each other and create means for more value and better business. The network was founded in 2019 by The Arts Promotion Centre Finland together with Artbizz (Denmark) and Breaks Finland.

Tiedote 16.9.2020

Juristiopiskelijat parantavat tulevaisuudennäkymiään voimaannuttavilla Breikeillä

Koronasyksyn aikana Itä-Suomen yliopisto tarjoaa oikeustieteiden opiskelijoilleen luovien ammattilaisten ohjaamia Breikkejä. Opiskelijat aktivoituvat tekemään uudenlaisia, opintojen perinteisistä sisällöistä poikkeavia asioita sekä jakamaan elämyksensä ja tuotoksensa keskenään.
Moni opiskelija aloittaa tämän lukuvuoden etänä ja ilman mahdollisuutta tavanomaiseen vuorovaikutukseen. Poikkeusolot vaativat erityistä huolenpitoa heidän hyvinvoinnistaan, opintomotivaatiostaan ja yhteisöllisyydestään. Siksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tarjoaa yhteistyössä Breaks Finland Oy:n kanssa Breikkejä, joiden anti palvelee niin aloittavia kuin opinnoissaan pidemmällekin ehtineitä opiskelijoita.

“Meille on tärkeää tukea opiskelijoitamme niin, että he pääsevät käyntiin opinnoissa ja pystyvät etenemään toisiaan tukien. Pandemia ei tule olemaan ainoa yllättävä ja arkea mullistava asia heidän urallaan tai yksityiselämässään. Siksi annamme mielellämme heille henkisiä valmiuksia, joiden avulla pärjätä sekä nyt että tulevaisuudessa. Juristillakin rohkeus, luovuus ja vuorovaikutustaidot ovat valtteja työmarkkinoilla”, toteaa oikeustieteiden laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja Sampo Mielityinen.

Tunnin mittaiset Breikit muodostavat sarjan, jonka eri kerroilla luovat ammattilaiset, kuten näyttelijät, tanssijat, muusikot ja laulajat aktivoivat opiskelijoita. Taidealoille ominaiset harjoitukset auttavat heitä huomaamaan itsessään uusia puolia. Pääosassa ovat opiskelijat itse. He havahtuvat näkemään itsensä ja toisensa uudessa valossa. Näin heidän luovuutensa, rohkeutensa ja yhteisöllisyytensä kehittyvät.

“Pandemian keskellä on rohkaisevaa löytää Suomessa uudistumiskykyinen yliopisto, joka uskaltaa viedä juhlapuheet teoiksi. Opiskelijoiden voinnista ja pärjäämisestä on kyllä puhuttu paljon. Jokainen organisaatio tietää kuinka tärkeää on omista ihmisistä huolehtiminen. Kaikki eivät kuitenkaan osaa tai uskalla tarttua asiaan kunnolla. Erityisen ilahduttavaa on nähdä kuinka ala, jolla on pitkät, vakiintuneet perinteet ja tiukasti säännelty toiminta nyt toimii innovatiivisena edelläkävijänä varmistaakseen opiskelijoiden toimintakyvyn ja elämässä onnistumisen.” toteaa Breaks Finlandin toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen.

Breaks Finland kasvattaa toimintaansa. Tulorahoituksen lisäksi yrityksen kassaa vahvistavat keväällä saatu 140 000 euron sijoituskierros yksityissijoittajilta sekä syyskuun alussa Business Finlandin myöntämä Tempo-rahoitus.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen
puh. +358 50 333 5675
jaana@breaks.fi

oikeustieteiden laitoksen varajohtaja Sampo Mielityinen
puh. +358 50 573 2067,
sampo.mielityinen@uef.fi

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, joka kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä yhteiskunnan tarpeisiin. Se tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa. Yliopiston oikeustieteiden laitos on monipuolinen juridiikan ammattilaisten kouluttaja, jonka opetus perustuu kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen. Laitoksen opetuksessa painotetaan ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaitoja sekä työelämässä keskeisiä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja. Laitoksen erityisiä vahvuusalueita ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointioikeus.

Breaks Finland Oy auttaa ihmisiä jaksamaan ja onnistumaan työssään ja opinnoissaan voimaannuttavien Breikkien avulla. Lisääntyvä rohkeus, luovuus ja yhteisöllisyys johtavat ihmisten voimaantumiseen niin, että he jaksavat ja onnistuvat työssään paremmin.

Breikit muodostavat viikkojen tai kuukausien ohjelmia, joiden aikana luovat ammattilaiset aktivoivat osallistujia monin erilaisin harjoituksin. Osallistuessaan rohkeasti toistensa nähden ja kuullen harjoituksiin, ihmiset oppivat murtamaan estojaan sekä näkemään itsensä ja toisensa uudessa valossa. Kun osallistujat oppivat rikkomaan rajojaan, he lisäävät myös henkistä joustavuuttaan.

Organisaatiossa lisääntynyt henkinen joustavuus parantaa innovatiivisuutta, eli kykyä löytää ja kehittää uusia ajatus- ja toimintatapoja niin, että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä. Samalla kehittyy myös resilienssi eli kyky käsitellä muutospaineita ja sopeutua niihin niin, että organisaatio pysyy toimintakykyisenä tiukankin paikan tullen.

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

TWITTER

Visit us @ Epicenter
Mikonkatu 9

00100 HELSINKI
FINLAND

VAT number:
FI28015511