Mikä on Breikki -ohjelma?
Breikki -ohjelmat ovat asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan useammasta viikoittaisesta työpäivän tauosta eli Breikeistä rakennettuja muutosta ja kehitystä tukevia valmennusohjelmia.
Ohjelmat koostuvat Breikeistä eli ohjatuista 30-60 minuutin kehittävistä ja viihdyttävistä työpäivän tauoista. Breikkien avulla voimme rikkoa päivittäisiä rutiineja ja inspiroitua laajentamaan näkökulmiamme.
Breikit ovat vuorovaikutteisia, aktivoivia ja hauskoja etänä verkon yli tai tilanteen salliessa paikan päällä toteutettavia turvallisia ja luovia hetkiä pysähtyä ja tehdä jotain sellaista mitä ei ehkä ole koskaan ennen tehnyt.
Breikkien ohjaajina toimivat luovien alojen ammattilaiset sekä ihmisten mieleen ja käyttäytymiseen erikoistuneet valmentajat, jotka inspiroivat ihmisiä avaamaan oven muutokselle ja kehitykselle.
Previous
Next

Asenne &
Motivaatio

Motivaatiota ei voida pakottaa, mutta sitä voidaan suostutella
Asenne ja motivaatio ovat mahdollistava voima, joka saa jatkamaan ollessamme väsyneitä, yrittämään enemmän vaikka emme heti osaa tai tekemään jopa sen, mikä ensin voi tuntua mahdottomalta. Hyvän asenteen ja motivaation avulla kykenemme kohdistamaan huomiomme ja energiamme oikeisiin asioihin sekä suoriutumaan paineen alla.

Luovuus &
Innovointi

Iän myötä menetämme kykyämme ajatella luovasti kuten lapset
Luovuus ei ole vain musikaalisia elämyksiä tai värien sinfoniaa. Luovuutta on kaikessa ja kaikkialla. Luovuutta on vaikea automatisoida, koska sen lopputulos on tuntematon. Jos pystymme ajattelemaan rajoja rikkoen, epätodennäköisyyksistä välittämättä, pystymme luomaan ongelmaan uuden ratkaisun - olemme silloin luoneet innovaation.

Rohkeus & Päätöksenteko

Rohkeutta on kyky
tehdä päätöksiä
Rohkeutta on kyky tehdä päätöksiä. Sen tiellä ovat epäonnistumisen pelko, muutosvastarinta ja liiallinen jäykkyys. Päätöksien tekeminen ja asioiden päätökseen saaminen on useille haastavaa. Onko "oikeaa hetkeä" päätöksille olemassa vai miksi muuten odottelemme aktiivisesti tuon hetken eteen tulemista? Meille syntyy jopa yli 50.000 ajatusta päivässä, joten päättämättömyys voi tuhota kehityksen.

Itsetuntemus & Hyväksyntä

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Onnistumisessa ja epäonnistumisessa ei ole niinkään kysymys siitä, mitä osaamme tai pystymme, vaan siitä, mitä uskomme itsestämme ja mahdollisuuksistamme. Jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Toimivan tiimin ja työyhteisön rakentamiseen tarvitaan sopivasti erilaisuutta, erilaisia osaamisalueita, ammattitaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Ongelmanratkaisutaidot & Sopeutumiskyky

Muutokset ympärillämme vaativat muutosta myös itsessämme
Miksi meidän on niin vaikeaa ajatella epäloogisesti? Ratkaisemme usein ongelman lähes aina samalla tavalla vaikka lopputulos ei olisi paras mahdollinen. Tarve olla koko ajan oikeassa on suuri este uusille ideoille ja tavoille toimia. Muutokset ympärillämme vaativat muutosta myös itsessämme. Vahvistamalla resilienssiä eli kykyä käsitellä muutospaineita ja sopeutumista muutokseen, saamme pidettyä itsemme toimintakykyisenä tiukassakin paikassa.

Itseohjautuvuus & Tavoitteellisuus

Itseohjautuvuus syntyy omaehtoisuudesta
Tavoitteellisuus on itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen perusta. Ilman tavoitteellista ajattelu- ja toimintatapaa ei ole mahdollista kehittyä. Tavoitteellisuus ja menestyminen työelämässä linkittyvät suoraan toisiinsa. Kun pystymme määrittelemään, mitä oikeasti haluaa saavuttaa ja on valmis ponnistelemaan tavoitetta kohti.

Vuorovaikutus- & Yhteistyötaidot

Ihmiset uppoutuvat usein omiin maailmoihinsa – kirjaimellisesti
Ihmiset uppoutuvat usein omiin maailmoihinsa – kirjaimellisesti. Avun, tuen ja palautteen antaminen ja pyytäminen saattaa tuntua toisinaan erittäin vaikealta. Vuorovaikutuksessa sanojen, kehonkielen ja äänensävyn ristiriidat voivat aiheuttaa tahattomasti väärinymmärryksiä ja saattavat luoda epätietoisuutta sekä hämmennystä. Digitalisaatio ja etäkohtaamisten lisääntyminen ovat luoneet lisää haasteita yhteisöllisyyteen, yhdessä työskentelyyn sekä ihmisten väliseen kommunikaatioon.

Uteliaisuus &
Oppiminen

Kehitys edellyttää oppimista, mutta kaikki oppiminen ei tuo kehitystä
Kehitys edellyttää oppimista, mutta kaikki oppiminen ei tuo kehitystä. Tulevaisuus on uteliaiden. Heidän, joita muutos ja kehittyminen kiehtoo. Yritykset, yhteiskunta ja maailma tarvitsee heitä, jotka haluavat kehittyä ja uskaltavat esittää kysymyksiä. Uteliaisuuden ytimessä on vahva luontainen tarpeemme oppia ja ymmärtää.

Tunneäly &
Tunnetaidot

Tunneäly vaikuttaa kaikkiin elämäsi osa-alueisiin?
Haluamme tehdä asioita ja toimia ihmisten kanssa, jotka ovat mukavia ja tuntuvat turvallisilta. Mutta miten pystymme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tilanteissa, jossa mielemme luo epämukavia tai negatiivisia tunteita? Oletko kuullut, että tunneäly vaikuttaa kaikkiin elämäsi osa-alueisiin? Tunneäly ja tunnetaidot ovat yksi tulevaisuuden parhaista työtaidoista. Eikä ne riipu älykkyysosamäärästä tai persoonallisuudesta.

Vaadittiin noin 14 miljardia vuotta onnekkaita sattumia, että sinä olet täällä pohtimassa pitäisikö testata jotain uutta vai ei.
Yhtä hyvinhän sitä voisi.