Rikastuttaa luovuutta ja rohkeutta työyhteisöissä.

MEISTÄ

Muutos vaatii luovaa ajattelua ja sen jatkuvaa ruokkimista.

Creative Breaks -konsepti on uudenlainen tapa lisätä yksilön ja työyhteisön kykyä suoriutua vaativista tehtävistä ajattelutavan muutoksella.

Creative Breaks -konseptilla vahvistetaan ja rohkaistaan ihmisten luontaista taipumusta luovaan ajatteluun ja innovointiin, joka kehittää yksilön ja yhteisön oppimiskykyä sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Luovuuden lisääntymisellä työyhteisöissä on tieteellisesti tutkittuja positiivisia vaikutuksia mm. työhyvinvointiin, motivaatioon ja työssä onnistumiseen, ongelmanratkaisutaitojen kehitykseen – ja lopulta tuottavuuden paranemiseen.

CREATIVE BREAKS

 

Rikastuta luovuutta ja rohkeutta työyhteisössä. Creative Breaks – konsepti on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä motivoituneen ja osaavan luovan alan ammattilaisten verkoston avulla.

Konsepti tukeutuu kolmeen erilaiseen tapaan rohkaista yksilöiden, työyhteisöjen ja ylimmän johdon luovuutta ajatustyön ylläpitäjänä ja vauhdittajana. Breikit ovat luonteeltaan toiminnallisia ja niiden kesto vaihtelee tunnista päivien työpajoihin. 

Kaikki ”breikit” ovat suunniteltu helposti hallittaviksi kokonaisuuksiksi, joiden lopullinen sisältö teemoineen räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa. Valmiiksi suunnitellut teemakokonaisuudet tukevat erilaisia arjen tilanteita yrityksessä; esimerkiksi panostaminen asiantuntijoiden kehitykseen, johdon muutostilanteiden tueksi, uusien innovaatioiden synnyttämiseen tai tiimien yhteenliimaukseen.

Tilanteen mukaan valittavat teemakokonaisuudet ovat musiikki, luova kirjoittaminen, kuvataiteet, esittävät taiteet ja kädentaidot. Breikit järjestetään työpäivän aikana, asiakkaan tai erikseen sovitussa tilassa.

1. Demo Breaks. Tutustuminen toiminnalliseen breikkiin. Testaa kevyesti työyhteisössä tunnin mittainen luova tauko. 

2. Breaks. Jatkuvia n. tunnin mittaisia toiminnallisia breikkejä. Suunniteltu toteutettavaksi työpäivien aikana luovan ajattelun aktivoimiseen, uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyttämiseen, tiimihengen ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen. 

3. Workshop Breaks. Useamman päivän mittaisia toiminnallisia breikkejä. Suunniteltu organisaation ylimmän johdon ja asiantuntijoiden kehitykseen ja muutostilanteiden tueksi, yhteistyötaitojen ja verkostoitumisen kehittämiseen, strategian tukemiseen ja jalkauttamiseen. 

TYYPIT

JAANA KOMSCHA-HÄRKÖNEN

JAANA KOMSCHA-HÄRKÖNEN

CEO

Jaana on idearikas ja ihmisläheinen tyyppi, jota vuosien ajan on
kiehtonut luovuus yhdistettynä tulevaisuuden työhön. Maailman muuttuessa tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja lisää ihmisyyttä sekä empatiataitoja niin työelämään kuin arkeenkin. Hyppy kaupalliselta alalta edistämään luovuutta työyhteisöissä tuntui Jaanasta luontevalta. Visio luovuuden lisääntymisestä tulevaisuuden työelämässä on muuttumassa yhteiseksi päämääräksi. Vaalimme näitä arvoja, jotka ovat isossa roolissa koko Breaksin toiminnassa.  

jaana (at) breaks.fi +358 50 333 5675

MIKA KAINULAINEN

MIKA KAINULAINEN

GROWTH & BUSINESS DEVELOPMENT

Mika on määrätietoinen modernin myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka on kartuttanut kokemusta usealta toimialalta ja menestynyt ennen Breaksiä, niin monikansallisessa korporaatiossa, kotimaisessa pk-yrityksessä, luovissa toimistoissa kuin start-upissakin. Mika on elinikäisen oppimisen voimakas puolestapuhuja, jonka silmät syttyvät kun puhutaan mm. modernista myynnistä, ammatillisesta kasvusta, digitalisoituvista markkinoista, disruptiosta, sekä ketteristä ja ketjutettavista teknologioista kasvun tukena.

mika (at) breaks.fi +358 50 466 7289

MIKKO KIERIKKI

MIKKO KIERIKKI

CREATIVE DIRECTOR

Mikko on luovan alan monitoimiosaaja, jolla pitkä kokemus erilaisista musiikki- ja teatterialan tuotannoista sekä pedagogiikan puolelta. Koulutukseltaan Mikko on musiikkipedagogi ja toimii Breaksin ohella Pohjois-Helsingin bändikoulun rehtorina sekä tuottajana useille kotimaisille ja kansainvälistyville artisteille. Työssään Mikko hyödyntää luovaa ajattelua ja luovuuteen ohjaava metodiikkaa moninaisissa ympäristöissä tehokkuutta, ryhmädynamiikkaa ja työhyvinvointia lisäävinä työkaluina.

mikko (at) breaks.fi +358 50 338 4125

ADVISORS

Pekka Lindroos

Pekka Lindroos

Pekka nimitettiin Hartwallilla lakiasiain ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi syksyllä 2010. Tätä ennen hän toimi Hartwallin henkilöstöjohtajana. Aikaisempaa johtamiskokemusta Pekalla on CPS Color Groupista ja Tikkurilasta. Työuransa Pekka on aloittanut lakimiehenä Kemiralla ja STK:ssä.
Petteri Kankkunen

Petteri Kankkunen

Petteri on Sulavan perustajia ja hänellä on 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Töissään Petteri etsii digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja sovittaa ne yrityksen toimintaan – pitää siis huolen siitä, että yritys saa kaiken hyödyn irti digitalisaatiosta. Petteri on perehtynyt etenkin digitalisoitumisen vauhdittamaan työnteon murrokseen ja auttanut useita organisaatiota viemään toimintatapansa ja työkulttuurinsa analogisesta maailmasta nykyaikaan
Teemu Uotila

Teemu Uotila

Teemu on Vincit Group Oyj:hin kuuluvan Vincit CoOp Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Vincit on saanut tunnustusta mm. Euroopan parhaana työpaikkana. Teemu vastaa Vincitin Helsingin pään organisaation kehityksestä, kulttuurista ja yrityksen kukoistamisesta. Teemulle tärkeitä asioita on työntekijöiden mahdollistaminen tulla parhaimmiksi versioiksi itsestään ja tukea jatkuvaa yksilön kehityksen polkua. Aiemmin Teemu on toiminut liiketoimintajohtajana Rightware Oy:ssä.
Kati Kitti

Kati Kitti

Kati Kitti on Solitan rekrytoinnista ja työnantajakuvan kehittämisestä vastaava johtaja. Katilla on yli 12 vuoden kokemus IT-alan kasvuyritysten tukemisesta rekrytoinnin, yrityskulttuurin ja työnantajakuvan kehittämisen keinoin.

Kasvuhakkerointi, yrityskulttuurien ilmiöt ja yksilön henkinen kasvu työelämässä ovat Katia kiinnostavia aiheita.

REFERENSSIT

INNOVATION HOUSE kokemuksia breikistä

VINCIT kokemuksia Breikeistä

THL kokemuksia työpajoista

Ole muutos!

Suunnitellaan juuri teille sopiva luovuuden kokonaisuus.

8 + 7 =

BLOGI

Lue mahtavista avauksista luovuuden äärelle heittäytymisestä!

Koulutuksen uudet kuviot: elinikäinen oppiminen

Katso alla Yle  Areeenan koulutuksen uudet kuviot, osa 5, joka käsittelee elinikäistä oppimista. Jaksossa mukana myös Breaksin (ent. Hobby Agency) Jaana kertomassa omista havainnoistaan. Osa 5/6. Oppiminen alkaa kehdosta ja päättyy hautaan. Tuomas Enbuske ja Märta...

Yritysten rohkeus tukea luovuutta on avain menestykseen

  Työelämä muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Elämme murroksen aikaa, sillä kehittyvä digitaalinen, globaali yhteiskunta vaatii työpaikoilta ja -kulttuurilta erilaisia asioita kuin teollinen yhteiskunta. “Työelämän murros luo pakon uudistua. Kun entinen toiminta ei tuota...

Vapauttaako tekoäly tulevaisuudessa aikaa luovuudelle?

Pysähdy hetkeksi miettimään tulevaisuutta. Käännä katseesi viidenkymmenen vuoden päähän ja mieti millainen työkulttuuri silloin on valloillaan. Mieti mistä alasi edustajan työpäivä koostuu, keitä hänen kollegansa ovat ja miten paljon hänellä on vapaa-aikaa. Palaa...

Mission impossible: meeting Will Smith

  ”Say what, you’re crazy!” I heard when I first told about my very big and somewhat unrealistic mission to meet Will Smith when I heard he was coming to Finland to speak at the Nordic Business Forum this fall. “Why on earth would he be interested in hearing about...

Work motivation requires creativity

Amidst everyday work, your inner voice can drown in the sea of cellphones, email notifications and video chatter. Life can lose color if you don’t interact with your inner self and find out what interests and motivates you. When you’re bored with your life, you’re not...

Työmotivaatio vaatii polttoaineeksi luovuutta

Arjen keskellä sisäinen äänesi saattaa hukkua puhelimen pirinän, sähköpostin ilmoitusäänen ja videopalaverien pulinan alle. Elämästä katoaa väri, jos et ole kosketuksissa sisimpääsi tai tunnista, mitkä asiat kiinnostavat ja innostavat. Elämääsi pitkästyneenä et ole...