Psykologinen turvallisuus on tärkeää työhyvinvoinnissa?

Psykologinen turvallisuus on työyhteisön ilmapiiri, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ottaa riskejä, kyseenalaistaa asioita ja ilmaista mielipiteitään ilman pelkoa seuraamuksista. Psykologinen turvallisuus on olennainen osa työhyvinvointia, ja sillä on useita positiivisia vaikutuksia sekä työntekijöihin että yritykseen.

Psykologisen turvallisuuden ilmapiirissä yhteistyö ja keskinäinen kommunikaatio tuntuvat helpolta. Niitä vähän hullumpia ja outoja ideoita uskalletaan kertoa ilman tunnetta siitä, että tulisi tyrmätyksi tai ajatuksia vähäteltäisiin.

Työntekijät, jotka eivät pelkää epäonnistumista ja uskaltavat ajatella rohkeasti, lisäävät myös työyhteisön luovuutta ja kekseliäisyyttä. Kun työntekijöiden keskinäinen työskentely on avointa ja täyteen luottamukseen pohjautuvaan, he todennäköisesti löytävät yhdessä ja erikseen ratkaisuja vaikeisiin eteen tuleviin ongelmiin.

Miten psykologista turvallisuutta voi edistää?

Psykologisen turvallisuuden edistäminen on jatkuva käynnissä oleva prosessi, joka vaatii johdon ja työntekijöiden keskinäistä luottamusta sekä avointa yhteistyötä. 

Johdon on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa on lupa puhua myös tehdyistä ja tapahtuneista virheistä, sillä virheet ovat osa oppimisprosessia. Kun virheiden tekemistä ei tarvitse pelätä, uskalletaan tarttua ennakkoluulottomasti täysin uudenlaisiinkin työtehtäviin.

Olen saanut liikaa positiivista palautetta – sanoi ei kukaan, ei koskaan. Eli anna tunnustusta ja palautetta onnistumisista, niistä arjen pienistäkin ja opettele rakentavan palautteen antamista. Tärkeää on tunne siitä, että rakentavaa palautetta annetaan siksi, että välitetään ja halutaan toiselle vain ja ainoastaan hyvää.

Tärkeää myös keskittyä oikeudenmukaisuuteen sekä tasa-arvoon. Kaikkia työntekijöitä tulee kohdella samoista lähtökohdista eikä suosia toisia ohi ja yli toisten. 

Muista kuunnella ja todellakin kuunnella eikä vain kuulla. Työntekijöiden toiveita, pelkoja ja huolia on syytä kuunnella herkällä korvalla. Psykologinen turvallisuus on investointi, joka kannattaa tehdä. Se on avainasemassa menestyvään ja tuottavaan työyhteisöön, jossa kaikki työntekijät työyhteisössä voivat kukoistaa.