Miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa?

Työhyvinvointi on niin paljon enemmän kuin vain mukavuus tai viihtyvyys työpaikalla. Työhyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin niin työntekijöille kuin yritykselle. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijät ovat tuottavampia, motivoituneempia, uskollisempia sekä terveempiä. 

Hyvinvoivassa työyhteisössä on helpompi hengittää ja työpäivän päätteeksi tuntee saaneensa energiaa, ei vain menettäneensä sitä. Keskittymiskyky kasvaa, kun pystyy keskittymään ilman häiriötekijöitä oleelliseen eli työtehtävien hoitamiseen. 

Pahoinvoivassa työyhteisössä katsotaan negatiivisten silmälaisen läpi

Pahoinvoivassa työyhteisössä iso osa päivästä saattaa mennä erinäisten klikkien sekä sanomisten että sanomatta jättämisten selvittelyyn. Pahoinvoivassa työyhteisössä viestit ja viestintä tulkitaan usein negatiivisten silmälasien läpi ja asenne on lähtökohtaisesti epäilevä kollegoita sekä esihenkilöitä kohtaan. 

Pahoinvoivassa työyhteisössä keskitytään tekemään ainoastaan se välttämättömin ja annetaan omasta potentiaalista vain murto-osa yhteiseen missioon ja työtehtäviin.

Pahoinvoivan työyhteisön matka kohti hyvinvointia vaatii pysähtymistä ja tilanteen tunnustamista. On ymmärrettävä, että ihan jokainen on vastuussa positiivisemman ja paremman työyhteisön rakentumisesta. 

Esihenkilöt näyttävä omalla toiminnallaan ja viestinnällään esimerkkiä siitä, miten haastavia tilanteita ratkotaan ja vaikuttavat paljon siihen kääntyykö työyhteisön työn arki sekä kohtaamiset positiivisempaan suuntaan. 

Työhyvinvointiin panostaminen näkyy yrityksen tuloksessa

Työhyvinvointiin panostavat yritykset tekevät parempaa tulosta, koska motivoituneet työntekijät haluavat tehdä parhaansa, ja tämä välittyy myös asiakaskohtaamisissa. Työhyvinvoinnin myötä myös sairaspoissaolot vähenevät ja yhä harvempi haluaa lähteä vaihtamaan työpaikkaansa toisaalle. 

Työnantajamielikuvaan vaikuttavat merkittävästi yrityksen maine sekä nykyisten sekä entisten työntekijöiden työpäiväkokemukset. Hyvä työnantajamielikuva houkuttelee parhaimpia osaajia, jotka puolestaan suosittelevat yritystä eteenpäin omille tutuilleen ja verkostoilleen. 

Hyvinvoivat työntekijät ovat myös luovempia ja kekseliäämpiä, mikä johtaa uusiin ideoihin ja innovaatioihin.

Mitä työhyvinvointitapahtumat voivat tarjota?

Huolella mietityt ja suunnitellut työhyvinvointitapahtumat ovat loistava tapa parantaa työhyvinvointia ja edistää yhteisöllisyyttä työyhteisössä. Työhyvinvointitapahtumat tarjoavat: 

  • Rentoutumisen ja virkistymisen mahdollisuuksia: Tapahtumat voivat sisältää esimerkiksi liikuntaa, musiikkia, taidetta tai luovia työpajoja.
  • Uusia kokemuksia ja oppimista: Tapahtumat voivat tarjota mahdollisuuden oppia uusia taitoja tai kokeilla uusia asioita.
  • Yhdessäolon ja verkostoitumisen tilaisuuksia: Tapahtumat auttavat työntekijöitä tutustumaan toisiinsa paremmin ja rakentamaan yhteistyösuhteita.
  • Terveellistä ruokaa ja liikuntaa: Tapahtumat voivat tarjota terveellistä ruokaa ja juomaa sekä kannustaa työntekijöitä liikkumaan.

Työhyvinvointiin panostaminen on happy-happy -tilanne. Sekä työntekijät että yritykset hyötyvät työhyvinvointiin panostamisesta. Se on investointi, joka kannattaa tehdä.